preloader
Scroll to top

Ataskaitinis susirinkimas

Ataskaitinis susirinkimas – tai vienas oficialiausių ansamblio susirinkimų, kuriuo metu ansambliečiai renka naują valdybą, tvarkysiančią ansamblio reikalus bei atstovausiančią ansamblį visus ateinančius metus. Susirinkime apžvelgiami praėję metai, diskutuojama apie problemas bei sprendžiami klausimai, kuriems reikalingas didelis narių skaičiaus įsitraukimas.  Nors tai vienas rimčiausių ir oficialiausių susirinkimų, jo metu negailima padėkų buvusiai valdybai, pasidžiaugiama praėjusių metų pasiekimais bei laimėjimais.