preloader
Scroll to top

Žanrai

Bene didžiausias ansamblio žanras. Būtent nuo šokių grupės pradėjo kurtis ansamblis, todėl nenuostabu, jog visuomet šokėjams taikomi tik patys aukščiausi standartai. Didžiulė motyvacija, užsispyrimas, atkaklumas, nuoširdus darbas ir pasiaukojimas – pagrindiniai šokėjų bruožai.
Į ansamblį šokti atėję studentai dažniausiai turi sukaupę nemažą patirties bagažą šokant, tačiau yra ne vienas atvejis, kuomet niekad nešokę žmonės sugeba užkariauti net ir didžiausias scenas. Koncertų metu atliekami įvairiausi tautiniai šokiai poromis, taip pat į ansamblio repertuarą įtraukiami tiek vaikinų, tiek merginų šokiai.
Savos žanro tradicijos, draugiškas ryšys, palaikymas ir sveika konkurencija priverčia įsimylėti tautinį meną, todėl daugelis „Nemune” šoka ne vienerius metus.

Šokių grupės vadovė, vyr. baletmeisterė Margarita Tomkevičiūtė
Šokių grupės vadovė Vilma Tiškevičienė
Koncertmeisteris Tadas Kviklys

Spalvingiausias ansamblio žanras, jungiantis įvairią muzikinę patirtį turinčius žmones. Tarp chore dainuojančių žmonių yra net ir tokių, kurie visą gyvenimą šoko ar grojo, taip pat ir tų, kurie niekad nedrįsdavo dainuoti viešai. Dainavimas šiame chore neapsiriboja vien tik statišku vaizdu scenoje, todėl repeticijose daug dėmesio skiriama ne tik dainavimo kokybei, bet ir išraiškai, sceniniui judesiui.
Koncertų metu atliekamos įvairios dainos nuo liaudies iki populiariųjų šlagerių ar klasikos, taip pat kūriniai a’capella.

Vokalinės grupės vadovė, dirigentė Roma Paulauskienė
Chormeisteris Gediminas Micka

Liaudiškos muzikos atlikimas neįsivaizduojamas be šio žanro. Tradiciniais instrumentais atliekama muzika sukuria nepaprastą atmosferą ir žavi žiūrovus bei klausytojus. Neretai užsienio publika itin audringai reaguoja į orkestro pasirodymus, nes toks skambesys ir vaizdas jiems yra neįprastas. Be akompanimento dainoms ir šokiams kartu su liaudiškos muzikos kapela orkestrantai dėmesį prikausto ir solo kūriniais.
Orkestre grojama kanklėmis, birbynėmis, lumzdeliu ir skrabalais.

Liaudies instrumentų orkestro vadovas Raimundas Kukanauskas
Kanklių grupės vadovė Asta Jonkutė-Bogdanienė

Jauniausias ansamblio žanras. Žanras subūrė klasikiniais instrumentais grojančius žmones, kurie dievina liaudišką muziką. Koncertų metu ne tik skamba akompanimentas dainoms ar šokiams kartu su liaudies instrumentų orkestru, tačiau neretai kapela turi ir savo solo kūrinių. Smagios polkos, svajingi valsai ar visų puikiai žinomi šlageriai – kapela stebina savo repertuaro spalvingumu ir aranžuočių gausa.
Kapeloje grojama smuiku, klarnetu, akordeonu, kontrabosu bei būgnais.

Liaudiškos muzikos kapelos vadovas Romualdas Sadzevičius